Jag Syns är ett 15 år gammalt handelsnamn för trycksaker och trycksaksproduktion, skapat av Peter Edberg, som även är nuvarande ägare och grundare till JagSyns Affärsutveckling.

Första gången namnet togs i bruk var under första delen av 2000 talet och användes vid banderollkampanjer.

Verksamheten har haft flera tryckerier knutna till sig, däribland:
RuneTryck, Masten Tryckeri, Holton Design och senast i skaran ArtPrint Design och Tryck.

Parallellt med JagSyns har Peter även drivit olika projekt med inriktning digitalisering av kontoret samt digital hantering av dokument vilket lett till: Det Digitala Kontoret vilket
nu är i antågande att lanseras.