Blandade tjänster

Det papperslösa kontoret.

Digtalisering av ditt ekonomiska flöde.

Redovisning

Hjälp med löner månads och årsbokslut för det digitala kontoret.

Ekonomikontoret

Vi hjälper ditt företag med alla de tjänster som ett större företags ekonomikontor sköter.

Reklam o marnadsföring

Trycksaker, webtjänster