Ekonomi­översikten ger dig full koll på företagets ekonomi

– en av alla fördelar med Digitala Företaget 

Digitala Företaget är den enda app du behöver för ditt företags administration. Du gör allt direkt i appen – fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm – och får bokstavligt talat kontoret på fickan. Digitala Företaget kan även köras på webben och du kan växla mellan app och webb. 

Ekonomiöversikten är en egen del i Digitala Företaget som kan användas separat. En app i appen, kan man säga. Din byråpartner hjälper dig att komma igång med Ekonomiöversikten.


EkonomiöversiktGrafer och diagram som visar företagets ekonomiska ställning

PDF-rapporter

Du kan koppla tidrapporTraditionella resultat- och balansrapporter i PDF-format med zoomfunktion.
I appen är det enkelt att importerKlickbara grafer och diagram visar företagets intäkter och kostnader – dels totala siffror, dels enskilda kategorier..

Nyckeltalsrapporter

Meddelanden

Nyckeltalsrapporter som visar företagets viktigaste nyckeltal – soliditet, vinstmarginal och kassalikviditet.

Begär Offert

Se efter hur mycket
pengar du sparar med


Har du många tidrapporChattfunktion som låter dig och din redovisningsbyrå kommunicera med varandra direkt i appen.

Allt det här hanterar du i Digitala Kontoret - e-Office.se

Fakturering
Bokföring
Körjournal
Tidrapportering
Ekonomiöversikt
Fota Dina Kvitton
Kommunikation
Projekt
Att Göra

e-Office.seFaktureringBokföringKörjournal – TidrapporteringEkonomiöversikt
ProjektAtt GöraLista – Fota kvitton och fakturorKommunikation