– en av alla fördelar med Digitala Företaget 

Digitala Företaget är den enda app du behöver för ditt företags administration.
Du gör allt direkt i appen – fakturering,

utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm – och får bokstavligt talat kontoret på fickan. Digitala Företaget kan även köras på webben och du kan växla mellan app och webb. 


Fota dina Kvitton
Ta ett foto och lägg sedan dokumentet till handlingarna

Hantering av egna uttag

När du fotat ett kvitto eller en leverantörsfaktura i appen kan du lägga den till handlingarna. Dokumentet sparas och redovisningsbyrån har direkt tillgång till underlaget.
När du gör egna uttag från företaget hanterar programmet detta så att det blir bokföringsmässigt rätt enligt din företagsform.

Stöd för nya skattereglerna vid representation

Förinställda konton

Digitala kontoret är anpassat till de nya representationsreg erna och anpassar konteringen därefter. Du anger bara förutsättningarna för representationen appen; syftet, vilka som deltog samt om alkohol ingick eller ej, så räknar programmet ut beloppen automatiskt.

Begär Offert

Se efter hur mycket
pengar du sparar med

Många konteringar i Digitala Företaget sker automatiskt utifrån konton som ligger upplagda i bakgrunden. När du lägger upp ett företag förses du med en standarduppsättning för att det ska vara enkelt att komma igång. Om du vill kan du ändra de konton som föreslås.

Allt det här hanterar du i Digitala Kontoret - e-Office.se

Fakturering
Bokföring
Körjournal
Tidrapportering
Ekonomiöversikt
Fota Dina Kvitton
Kommunikation
Projekt
Att Göra


e-Office.seFaktureringBokföringKörjournal – TidrapporteringEkonomiöversikt
ProjektAtt GöraLista – Fota kvitton och fakturorKommunikation