Smart app för tidrapportering för dig som fakturerar timmar

– en av alla fördelar med Digitala Företaget

Digitala Företaget är den enda app du behöver för ditt företags administration. Du gör allt direkt i appen – fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm – och får bokstavligt talat kontoret på fickan. Digitala Företaget kan även köras på webben och du kan växla mellan app och webb.

Digitala Företagets tidrapportering kan du använda gratis. Du behöver inte koppla appen till en redovisningsbyrå för att kunna utnyttja tidrapporteringsfunktionen i ditt företag. Du kan även använda den för gratis tidrapportering på webben.


TidrapporteringEnkelt att importera tider till fakturorna


Koppling till projekt

I appen är det enkelt att importera faktureringsunderlaget, dvs dina registrerade tider, till fakturorna.
Du kan koppla tidrapporteringen, även med timpris om du vill, till dina olika projekt.

Enkelt att importera tider till fakturorna

Enkelt att filtrera

Du väljer om du vill använda tidtagningsfunktionen eller ange start- och sluttid manuellt.
Har du många tidrapporter kan du använda dig av filtreringsfunktionerna för att begränsa urvalet i listan och snabbt hitta det du söker.

Begär Offert

Snabb registrering

Se efter hur mycket
pengar du sparar med

Tidregistreringen är snabb och görs i ett fåtal steg.

Allt det här hanterar du i Digitala Kontoret - e-Office.se

Fakturering
Bokföring
Körjournal
Tidrapportering
Ekonomiöversikt
Fota Dina Kvitton
Kommunikation
Projekt
Att Göra

e-Office.seFaktureringBokföringKörjournal – TidrapporteringEkonomiöversikt
ProjektAtt GöraLista – Fota kvitton och fakturorKommunikation