Innan du börjar

Trycksaksskolan

 1. hur du skapar ett tryckbart original?
 2. hur når du dina mål och dina tilltänkte mottagare?

För att uppnå ett bra resultat på din trycksak är det viktigt att du vid samtliga moment i produktionen ser till att du leveranssäkrar dina

 • tryckoriginal,
 • bilder,
 • illustrationer
 • etc.

Men:

innan du börjar!

En bra tumregel är att du börjar bakifrån:

 1. Vad ska trycksaken användas till?
 2. Vilken typ av trycksak skall produceras?
 3. Hur ska trycksaken distribueras?
 4. Hur ska den efterbehandlas?
 5. Hur skall den tryckas?
 6. Vad krävs av dig för att trycket ska bli bra?

Användning:

Trycksakens användningsområde och livslängd påverkar:

 1. distribution?
 2. efterbehandling?
 3. pappersval?
 4. tryckmetod?
 5. format och upplösning?

Gör därför en noggrann produktbeskrivning

Distributör:

Distributionen påverkar valet av:

 1. pappers ytvikt, vikt på färdig trycksak?
 2. format på färdig trycksak?
 3. ytbehandling?
 4. häft/fals/limbindning etc?
 5. eventuellt transportveck?
 6. hur många trycksaker per förpackning?
 7. vid adressering, hur produkten skall adresseras etc?

Kontrollera alltid vad din distributör har för krav.

Be alltid om en deadline.

Bokbinderi / Efterbehandling:

Prata med bokbinderiet vad som krävs vad gälle:

 1. utfall?
 2. marginal?
 3. griparkanter?
 4. skärmärken, passmärken?
 5. bigmärken, falsmärken etc?
 6. pappersval: ytvikt, bestrykning etc.

Ta alltid reda på vad som krävs av bokbinderiet.

Be alltid om en deadline.

Tryckeriet:

 1. Vilka format klarar tryckeriet?
 2. ICC profil?
 3. utfall?
 4. skärmärken etc ?
 5. PDF X/?

Be alltid om en deadline.

Illustrationer/ logotyper:

 1. filformat?
 2. postscrip version?
 3. färgprofil och färgläge (RGB eller CMYK)?

Dina färger:

Dina färger måste vara anpassade till tryck och efterbehandling:

 1. processfärg eller dekorfärg?
 2. text bör vara konverterad till banor.

Bilder/ foton:

 1. filformat?
 2. bildformat?
 3. komprimering?
 4. upplösning?
 5. färgprofil?
 6. färgläge?
 7. kontrast?
 8. ljushet?
 9. mättnad?
 10. färgbalans?
 11. vitpunkt?
 12. svartpunkt etc?
 13. vid behov även beskuren?

Dokument/ färdig trycksak:

 1. typografi?
 2. utfall?
 3. färgmängd? (ICC profil)
 4. bilder och text i harmoni?
 5. kontrast mellan olika objekt?
 6. vad betonar sidan?
 7. är ditt huvudbudskap tydligt?vid flera sidor:
 8. följer din trycksak en röd tråd?
 9. vad är den röda tråden?
 10. är den röda tråden relevant för ditt budskap?

Som du ser är det en hel del information att ta hänsyn till när du planerar din trycksak.

Självklart är detta endast en modell och inget tvång men det underlättar att planera din produkt i förväg istället för att försöka anpassa den i efterhand. I olyktiga fall kan det vara till och med dyrare att tryckanpassa en redan färdig produkt än att skapa ett helt nytt dokument.
Se vidare på:
www.jagsyns.se /
tryckskolan

Lycka till med ditt arbete och dina trycksaker.

Peter Edberg

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *