Färglära

Färglära

 1. Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK ?
 2. Vad är en färgprofil?
 3. När ska man välja RGB kontra CMYK?
 4. Vilken RGB kontra CMYK profil skam man välja?

I detta kapitel ska vi försöka reda ut de olika begreppen.

RGB

RGB är en färg som bygger på ljus.

 • R = rött ljus
 • G = grönt ljus
 • B = blått ljus

Genom att blanda dessa 3 olika färger kam man skapa de flesta färger som vi kan uppleva med ett mänskligt öga.

Se vidare RGB:

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

 • C – Cyan
 • M – Magenta
 • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.

CMYK

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

 • C – Cyan
 • M – Magenta
 • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.
Rent trycktekniskt så är det svårt att skapa en absolut svart färg på det sättet samtidigt som det blir 300 % färg vilket blir otroligt kladdigt i tryckprocessen.
För att kringgå detta har man valt att lägga till K – som i Svart (Karbon). Tekniskt sett så låter man en processor räkna fram hur mycket CMY skall minskas och ersättas med svart.

CMYK och kvalitet

Man ska även vara medveten om att så fort man omvanlar sitt original, en bild eller dyligt till CMYK plockar man bort en stor mängd färginformation vilket gör att bildernas etc.s ursprungliga färginnehåll inte går att återskapa,

DVS. CMYKning plockar bort stora mängder färginformation.

RGB

RGB – är en färg som blir till när vi blandar ljus från 3 olika ljuskällor.

 • RÖD
 • GRÖN
 • BLÅ

Vanligen förekommande i bildskärmar etc.
Denna färgmetod används även för fotografering och video.

Som framgår av bilden skapar de olika blandningarna olika färger och alla tre tillsammans skapar vitt ljus.

Färgprofiler i RGB

Det finns flera olika färgprofiler i RGB, där de olika profilerna har olika färgomfång.
Den vanligaste varianten är troligen sRGB vilken tyvärr har ett mindre färgomfång än andra RGB profiler.
För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi Adobe RGB som har ett större omfång än sRGB.