Färglära

Färglära

 1. Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK ?
 2. Vad är en färgprofil?
 3. När ska man välja RGB kontra CMYK?
 4. Vilken RGB kontra CMYK profil skam man välja?

I detta kapitel ska vi försöka reda ut de olika begreppen.

RGB

RGB är en färg som bygger på ljus.

 • R = rött ljus
 • G = grönt ljus
 • B = blått ljus

Genom att blanda dessa 3 olika färger kam man skapa de flesta färger som vi kan uppleva med ett mänskligt öga.

Se vidare RGB:

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

 • C – Cyan
 • M – Magenta
 • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.

RGB till CMYK

Från RGB till CMYK

När ska du ”CMYKa” din trycksak?
Många vill gärna CMYKa bilder etc. redan i Photoshop.
Med moderna originalprogram som Indesign behövs inte det utan man kan med fördel CMYKa som absolut sista åtgärd när man skapar sin tryckfärdiga PDF.
En av många fördelar med att CMYKa som det sista man gör är att samma tryckoriginal kan då användas till både annonser att rent tryck som annars skulle kräva olika bearbetning av alla bilder och illustrationer. I stället om man väljer att spara CMYKningen till sist går det lätt att byta färgprofil och göra sin justering på slutet.

Tryckanpassa ditt dokument

Färgprofil CMYK / dekor

Här väljer du vilken färgprofil som skall användas för din trycksak.

Felaktig färgprofil kan leda till att dina trycksaker får en helt annan färg än du tänkt dig. Olika färgprofiler är anpassade för olika tryckprocesser och har därför även olika färgmängd och färgomfång.

Därför är extra viktigt att du kontrollerat med ditt tryckeri så du väljer rätt färgprofil.

Kontrollera med ditt tryckeri.

 1. Vilken färgprofil skall du välja?
 2. Skall dekorfärger vara bifogade i din PDF eller endast CMYK.
 3. 4-färger CMYK eller CMYK + Pantone Dekorfärg?

Tryck i CMYK (4 färg)

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Eventuella dekorfärger skall vara bortplockade
 4. Mål: Arbets-CMYK – (ex. Coated FOGRA39)
  alt. välj önskad CMYKprofil (ex. Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004))
  vilken är den vanligaste färgprofilen för tryck i EUROPA.
  Har ditt tryckeri en egen färgrpofil utgår den ofta från FOGRA39 vilket gör att en eventuell konvertering inte innebär några större färgförluster.

Tryck med dekorfärg

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål (bevara värden)
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Här kan du se om dina dekorfärger finns med eller inte.