Färglära

Färglära

  1. Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK ?
  2. Vad är en färgprofil?
  3. När ska man välja RGB kontra CMYK?
  4. Vilken RGB kontra CMYK profil skam man välja?

I detta kapitel ska vi försöka reda ut de olika begreppen.

RGB

RGB är en färg som bygger på ljus.

  • R = rött ljus
  • G = grönt ljus
  • B = blått ljus

Genom att blanda dessa 3 olika färger kam man skapa de flesta färger som vi kan uppleva med ett mänskligt öga.

Se vidare RGB:

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

  • C – Cyan
  • M – Magenta
  • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.

PDF/X-?

Val av rätt PDF/X-profil är ett absolut måste.

Om du väljer ex. PDF/X-4 som standard och din valda tryckprocess inte hanterar denna tryckstandard kommer du få problem med visningen av transparenta lager etc.
Dessa kommer visa sig som vita plattor eller på något annat sätt som du inte tänkt dig. Fråga därför ALLTID efter PDF/X-standard.

Vanligen kan du alltid använda PDF/X-3, 2003 om inget annat angivits.

Fråga därför alltid innan du skapar dina tryckfiler.