Färgprofil CMYK / dekor

Här väljer du vilken färgprofil som skall användas för din trycksak.

Felaktig färgprofil kan leda till att dina trycksaker får en helt annan färg än du tänkt dig. Olika färgprofiler är anpassade för olika tryckprocesser och har därför även olika färgmängd och färgomfång.

Därför är extra viktigt att du kontrollerat med ditt tryckeri så du väljer rätt färgprofil.

Kontrollera med ditt tryckeri.

 1. Vilken färgprofil skall du välja?
 2. Skall dekorfärger vara bifogade i din PDF eller endast CMYK.
 3. 4-färger CMYK eller CMYK + Pantone Dekorfärg?

Tryck i CMYK (4 färg)

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Eventuella dekorfärger skall vara bortplockade
 4. Mål: Arbets-CMYK – (ex. Coated FOGRA39)
  alt. välj önskad CMYKprofil (ex. Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004))
  vilken är den vanligaste färgprofilen för tryck i EUROPA.
  Har ditt tryckeri en egen färgrpofil utgår den ofta från FOGRA39 vilket gör att en eventuell konvertering inte innebär några större färgförluster.

Tryck med dekorfärg

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål (bevara värden)
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Här kan du se om dina dekorfärger finns med eller inte.

 

 

InDesign – Skapa ett nytt dokument

1 – Skapa nytt dokument

InDesign – Skapa ett nytt dokument.

InDesign - Skapa ett nytt dokument

Skapa ett nytt InDesign dokument

Börja med att öppna nytt dokument
PC: Arkiv – Nytt – Dokument

2 – Välj format (storlek)

InDesign - Skapa ett nytt dokument

Set upp ditt nya dokument

I exemplet väljer jag att skapa en A5 broschyr på 20 sidor.

 1. Börja med att välja format (A5 – 148×210 mm).
 2. Välj orientering (stående eller liggande format).
 3. Välj första sidnummer samt antal sidor.
  (Första sidnummer kan vara 3 om du exempelvis producerar en bok och göra ett 4- eller 6- sidigt omslag separat)
 4. Välj primär textram.
  (primär textram gör att du automatisk har en textruta på varje sida. Detta är en förutsättning om du vill montera text från ett exempelvis Worddokument eller en ordbehandlare.
 5. Välj antal Kolumner.
  (Här väljer jag endast 1 kolumn. Anledningen är att jag formaterar textrutan för kolumner istället för att göra hela sidan till flera kolumner.
 6. Dags att skrolla.
 7. Nästa steg blir att välja marginal på dina sidor.
  (Här har jag valt en klassisk marginal 13/8 – 8/13)
 8. Utfall: Standard vid broschyr och böcker är 3 mm om inget annat anges.
 9. Instruktionsmarginal:
  (instruktionsmarginalen används för att ge instruktioner till tryck och bokbinderi. Exempel kan vara bigmärken eller visa vart perforeringar skall vara)
 10. Nu är det klart för att skapa sidan.
  (Du kan även välja att spara förställningarna om detta är ett format du använder ofta.)

InDesign – Skapa ett nytt dokument

Format – A serien

A – Format

Den vanligaste arkformen på svenska trycksaker

ISO – Format

A – StandardFormat

 • A0 – 841×1189 mm
 • A1 – 594×841 mm
 • A2 – 420×594 mm
 • A3 – 297×420 mm
 • A4 – 210×297 mm
 • A5 – 148×210 mm
 • A6 – 105×148 mm
 • A7 – 74×105 mm
 • A8 – 52×74 mm

A – Specialformat

 • A75 – 75×210 mm
 • DL – A65s – 99×210 mm (1/3 A4)
 • A67 – 105×105
 • A65 – 105×210 mm
 • A64 – 105×297 mm
 • A56 – 148×148
 • A45 – 210×210