Med PROJEKT får du kontroll över kostnader och intäkter

– en av alla fördelar med Digitala Företaget

Digitala Företaget är den enda app du behöver för ditt företags administration. Du gör allt direkt i appen – fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering, mm – och får bokstavligt talat kontoret på fickan. Digitala Företaget kan även köras på webben och du kan växla mellan app och webb. 


Projekt


Registrera mot projekt

Fakturera ett projekt

Vare sig du registrerar ett kostnadskvitto, en tidrapport eller en körjournal mm kan du knyta dessa registreringar till ett projekt. Du kan sedan använda detta som en separat sammanställning/översikt, alternativt välja att fakturera ett projekt i sin helhet genom att importera det till en faktura.
I registreringen finns tre biltyper Om du har projektregistrerat löpande utgifter, tidrapporter, körjournaler osv som du vill fakturera, kan du enkelt göra detta när du skapar din faktura.

Exportera ett projekt

Granska ett projekt

I listan med dina meddelanden kan Om du behöver kan du exportera ett projekt. En projektsammanställning i PDF-format mailas då till din e-postadress.

Begär Offert

Se efter hur mycket
pengar du sparar med

Om du har många projekt upplagda kan du filtrera dem. Genom att klicka på ett projekt visas en översikt över projektet. Du ser bland annat en summering över antal timmar, antal kilometer, kostnader med mera.

Allt det här hanterar du i Digitala Kontoret - e-Office.se

Fakturering
Bokföring
Körjournal
Tidrapportering
Ekonomiöversikt
Fota Dina Kvitton
Kommunikation
Projekt
Att Göra

e-Office.seFaktureringBokföringKörjournal – TidrapporteringEkonomiöversikt
ProjektAtt GöraLista – Fota kvitton och fakturorKommunikation